Comunicări ştiinţifice

 

 

·       Cibernetica evoluţiei sistemelor socio-teritoriale – Academia R.S.R., al 3-lea Congres Naţional de Cibernetică, Bucureşti 1985,

 

·        Modelarea asistată de calculator a evoluţiei sistemelor socio-teritoriale – Academia R.S.R., Academia de Studii Economice, a III-a Conferinţă Naţională de Cibernetică, 3-4 octombrie 1985

 

·        Modelarea unor probleme ale conducerii teritoriale - Institutul Central de Informatică, Sesiunea de comunicări Ştiinţifice 29-31 octombrie 1984

 

 

 

 

 

 

·        Dinamica indicatorilor - Institutul Central de Informatică, consfătuire de lucru, Craiova 26-27 noiembrie 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări publicate

 

·       Cibernetica evoluţiei sistemelor socio-teritoriale – comunicare ştiinţifică selectată în cartea „CIBERNETICA”, Editura Academiei, 1988

 

 

 

 

·        Modelarea şi simularea numerică a evoluţiei sistemelor economico-sociale, un punct de vedere - Buletinul Român de Informatică, I.C.I. Bucureşti, nr. 6/1980